Welkom bij het Festival van het Leren


Septembermaand = leven lang lerenmaand!

September is een uitgelezen maand om uw leven lang lerenactiviteiten op de kaart te zetten! Laat zien wat u volwassenen in uw stad, dorp, wijk te bieden heeft. Van taalactiviteiten tot digitale vaardigheden. Van steun bij integratie of reïntegratie tot trajecten rond erkenning en validering van vaardigheden. Van leerwerktrajecten tot .... vult u maar in. Leven lang leren is immers een breed terrein.

In 2017 staan werknemers- en ondernemersvaardigheden centraal!

In 2017 legt het Festival de prioriteit bij werknemers- en ondernemersvaardigheden. De aanleiding hiervoor is gelegen in de grote veranderingen die op de arbeidsmarkt plaats vinden. Lees meer

Wat is het Festival van het Leren

Het Festival van het Leren is een landelijke campagne in Nederland die zich richt op het bevorderen van een leven lang leren en richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het Festival vormt zo tevens een podium waar maatschappelijke organisaties elkaar opzoeken voor lokale en regionale samenwerking.

Doe mee!
We nodigen u van harte uit om in september weer spetterende Festivalactiviteiten te organiseren!

Door wie
Lokale organisaties organiseren individueel of gezamenlijk Festivalactiviteiten: leerwerkloketten, bibliotheken, ROC‘s, UWV, volksuniversiteiten, re-integratiebedrijven, leerwerkprojecten, serviceclubs, welzijnsorganisaties, seniorenorganisaties, vrijwilligerscentrales, centra voor de kunsten, afdelingen Gilde Samenspraak, MEE, taleninstituten, Open Universiteit, hogescholen, verenigingen voor sport- en vrijetijd, enz.

Voor wie
Het Festival richt zich op alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Het festival wil juist deze groepen stimuleren om hun talenten te laten zien en hun competenties verder te ontwikkelen.

Download hier

De reikwijdte van 2016

De winst van 2015

De opbrengst van 2014

De oogst van 2013

Het Festival van het Leren is een wereldwijd initiatief van UNESCO.

Aanmelden nieuwsbrief
Vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.


Terugblik Festivaldag 2017
Verslag, Foto's en Presentaties en Impressie Workshop Toppers en Genomineerden

The Year of Adult Education in Europe 2017
 

Terugblik Festivaldag 2016
Verslag, Foto's, Filmpjes en Presentaties 

Volwasseneneducatie in de 21e eeuw: EAEA Manifest
Download hier de Nederlandse versie

Volg ons op
  Learn for Life draagt zorg voor de landelijke coördinatie van het Festival van het Leren. © 2018  |  Sitemap