Welkom bij het Festival van het Leren

 WAAROM

Het Festival van het Leren vraagt aandacht voor het leren van alledag, niet alleen op school, maar vooral ook op je werk, in je vrije tijd, in het vrijwilligerswerk dat je doet of gewoon thuis. Het Festival wil de aandacht vestigen op het belang van leren en ontwikkelen gedurende het hele leven. 


VOOR WIE

Een leven lang leren is belangrijk voor iedereen, voor alle burgers, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is en die soms extra steun en aandacht verdienen, een eigen benadering vragen.


DOOR WIE

Dit jaar zal er in zes regio’s een eigen invulling aan het Festival gegeven worden, vaak. gecombineerd met de maand van Leren en Werken. Het Festival is een podium waar verschillende organisaties elkaar opzoeken om gezamenlijk een breed pakket van activiteiten en/of een centrale manifestatie te organiseren en daarmee de aandacht te vestigen op het belang van een leven lang leren en ontwikkelen. 

De regio’s worden landelijk ondersteund door: