21 e eeuwse vaardigheden spel

Nordwin College MBO 3&4 heeft sinds twee jaar een loopbaanlijn voor alle studenten in ieder leerjaar. De loopbaanlijn bestaat uit drie individuele loopbaangesprekken per jaar, een stagebezoek en loopbaancoachlessen waarin studenten groepsgewijs werken aan de 21th century skills. De ontwikkeling die de student doormaakt wordt opgeslagen in het (digitale) portfolio.  

In de workshop gaan we kort in op de loopbaanlijn en het instrumentarium dat Nordwin College hierbij gebruikt. De focus van de workshop ligt echter op het met elkaar spelen van het spel van de 21ste eeuwse vaardigheden.  

De workshop is praktisch en dynamisch en geschikt voor iedereen!  

 

Datum en tijd:    Dinsdag 17 september, 15.00 – 16.30 uur  

Locatie:               Jansoniusstraat 2a, Leeuwarden

Aanmelden:        Aanmelden via e.fernandes@nordwincollege.nl