Creatief schrijven in je eigen taal

Naast Nederlands en de moderne vreemde talen is in de provincie Fryslân het Fries een schooltaal op de basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Elke schooltaal heeft een lerarenopleiding nodig om de scholen van docenten te voorzien. Het Fries ook. NHL Stenden Hogeschool biedt een tweede- en een eerstegraads lerarenopleiding Fries aan.  

Naast typisch beroepsgerichte ‘lerarenvakken’  staat binnen de bacheloropleiding  een cursus creatief schrijven in het leerplan. Creatief schrijven is behalve inspirerend en verbindend ook leerzaam. Wist je bijvoorbeeld dat creatief schrijven denkvaardigheden bevordert?  

Op twee donderdagmiddagen wordt een cursus creatief schrijven aangeboden. We  gaan uit van talige diversiteit. Je kunt dus al meedoen als je het Fries en het Nederlands kunt verstaan. Je hoeft het Nederlands en het Fries dus niet perfect te kunnen spreken of spellen. De voertaal is Fries. Als je de instructie of de opdrachten niet begrijpt, gebruiken we Nederlands of Engels. Je kunt schrijven in je eigen taal. We doen enkele creatieve schrijfoefeningen en beluisteren elkaars verhalen en gedichten. Je krijgt feedback van de docent.  

Datum en tijd:   Donderdag 19 én donderdag 26 september, 15.00-16.30 uur  

Locatie:              NHL Stenden Hogeschool, Rengerslaan 10 Leeuwarden  

Trainer:              Babs Gezelle Meerburg  

Aanmelden:      Vóór 18 september aanmelden via https://www.nhlstenden.com/festival-van-het-leren