Friesland

secretariaat@sdfryslan.nl  


Festival van het Leren

September 2019 staat in het teken van het Festival van het Leren, een jaarlijkse campagne dat een leven lang ontwikkelen wil bevorderen voor iedereen, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie.

 

26 september: Gea Spiegelberg zingt het Festivallied                                      


De Friese mbo- en hbo-scholen, Stichting Lezen en Schrijven, diverse gemeenten, SW re-integratiebedrijven, vakbonden en UWV organiseren in de maand september verschillende activiteiten voor alle inwoners van Fryslân. Daarnaast is er speciaal aandacht voor het bereiken van groepen voor wie leren niet vanzelfsprekend is.

Gratis workshops

Verspreid door Friesland worden verschillende gratis workshops gegeven. Deze workshops zijn bedoeld voor álle inwoners van Friesland, of je nu aan het werk bent of op zoek bent naar werk.

 

Start Pilot Praktijkleren

Donderdag 26 september 2019, 13.30 -17.30 uur - Vizier op Werk, Orionweg 1, Leeuwarden 

De eerder aangekondigde  fietstocht vervalt en de focus ligt nu op paktische informatie over de aanpak van de Pilot Praktijkleren die nu in Fryslân van start gaat.

Wat is de Pilot Praktijkleren?

Deze pilot is bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma (incl. entreeopleiding) of een mbo-certificaat vooralsnog niet haalbaar lijkt. Met deze pilot willen we onderzoeken of praktijkleren met praktijkverklaring een manier kan zijn om het perspectief op duurzaam werk voor werkenden en werkzoekenden te vergroten. 

Programma 

13.30 uur    

Ontvangst met koffie & thee 

13.45 uur

Welkom - Steffen Pilkes


Presentatie Pilot Praktijkleren met mbo praktijkverklaring - Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

14.30 uur

Uitleg verdere programma

14.40 uur    

Twee presentatierondes

15.45 uur  

Interviews met ondernemers & afsluiting - Friso Douwstra

16.15 uur

Netwerkborrel

Voor wie

  • Accountmanagers en jobcoaches van Fryslân Werkt!;
  • Professionals, beleidsmakers, bestuurders, werkgevers en vrijwilligers werkzaam op het gebied van een leven lang ontwikkelen;
  • Relaties van het Leerwerkloket in Friesland en in Nederland.     Deze middag is onderdeel van het festival van het Leren , een jaarlijkse campagne om een leven lang ontwikkelen wil bevorderen voor iedereen, ongeacht opleiding, leef- en werksituatie.

 
Vriendelijke groet,
 

Steffen Pilkes 

Leerwerkloket Fryslân 

Copyright © 2019 Regionaal werkbedrijf Fryslân Werkt!, All rights reserved