Wie is wie

 

REGIOCOÖRDINATOREN 

 


 Annemarie Venhuizen, Leren en Werken Eindhoven                          

 Steffen Pilkes Leren en Werken Fryslân 

Mirjam Bloedjes, Welzijn Lelystad 

Jennie Holtrop,  Leerwerkloket Plus Twente          

Geja de KoekkoekLeren en Werken Stedenvierkant
LANDELIJKE COÖRDINATIE 

 
 


Marianne Zoetmulder, Leren en Werken

Marieke Hanekamp, EPALE

Jumbo Klercq, Learn for Life