Flevoland

VOORAANKONDIGING FESTVAL VAN HET LEREN FLEVOLAND

26 September 2019

REGIONALE BIJEENKOMST VOOR ALLE (TAAL)VRIJWILLIGERS UIT FLEVOLAND

Locatie
Kubus Lelystad 
Agorabaan 3  
8224 JS Lelystad  

Thema van deze middag is ‘Een Leven Lang Ontwikkelen’. 

Op deze dag willen we vrijwilligers inspireren en de gelegenheid bieden hun kennis over basisvaardigheden en hun competenties als vrijwilliger te vergroten. 
Natuurlijk is het daarbij ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, 
ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. 

Naast vrijwilligers zijn ook professionals welkom die de vrijwilligers ondersteunen of begeleiden. 
Aan de dag zijn geen kosten verbonden en je krijgt een heerlijke lunch.  
Bovendien zorgt de AZC-band voor de muzikale omlijsting.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Het programma ziet er onder voorbehoud als volgt uit: 

11.45-12.00 Inloop 
12.00-13.00 Lunch  
13.00-13.30 Plenair  
13.45-14.30 Workshop 1 (2x4 sessies)  
14.45-15.30 Workshop 2 (2x4 sessies)  
15.45-16.15 Plenaire afsluiting  
16.15-17.00 Borrel 

We bieden een aantal interessante en leuke workshops aan (zie hieronder). 
Je kunt aan twee workshops deelnemen. 
Geef je naam, organisatie en je eerste en tweede voorkeur aan bij je aanmelding . 

Aanmelden voor 19 september via dit emailadres: info@welzijnlelystad.nl 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door: 
- Bibliotheeknetwerk Flevoland (Tjarko Roorda en Karin de Jong)
- Humanitas Taalent (Jelly Hiemstra) 
- Stichting Lezen & Schrijven (Marten Groen)
- Festival van het Leren (Mirjam Bloedjes en Mark de Vries)
- Huis voor Taal (Ellen Meijer)

Workshops op 26 september

Culturele Diversiteit (Peervis)                                                                                                          In deze interactieve lezing zie je hoe mensen van elkaar kunnen verschillen en wat je daar in de praktijk van merkt. Alhoewel mensen meer overeenkomsten dan verschillen hebben, zijn er vele mogelijkheden om elkaar niet goed te begrijpen. Hoe beïnvloedt de onzichtbare hand van cultuur onze normen, waarden, gedragingen en percepties? En onze communicatie? Welke beelden zijn er van instellingen zoals de bibliotheek? En van voorlees-vrijwilligers? Welke uitdagingen zijn er rond taalverwerving voor nieuwkomers? Welke rol spelen boeken soms in hun leven?

Taalspelletjes / activerende werkvormen (Anika Klie)                                                                                                                                                                    Hoe pak je taalcoaching op verschillende manieren aan? Hoe zorg je ervoor dat taal wel genoeg herhaald wordt zonder dat het saai wordt? Hoe kun je spreken en luisteren op een nieuwe manier aanpakken? Dit alles ervaar je in deze workshop. Hierna kan je met nieuwe inspiratie aan de slag.

Grenzen stellen (Ria Eick)
Als taalvrijwilliger bouw je een relatie op met degene die je begeleidt. Je bent voor de ander een belangrijke steun en toeverlaat in een voor hen vreemde omgeving. Het is dus niet zo gek als je gevraagd wordt om vaker te komen, mee te gaan naar instanties, telefoontjes te plegen. Allemaal zaken die niet bij je taak als taalvrijwilliger horen. Je wilt de ander helpen daarom doe je vrijwilligerswerk. En tot hoever ga je daarin. Hoe zeg je nee met behoud van de relatie. Het zijn dilemma’s waar elke taalvrijwilliger vroeg of laat mee te maken krijgt. In deze workshop gaan we in op deze dilemma’s en vragen , deel je je ervaringen en krijg je tips om hiermee om te gaan. Het is een interactieve workshop waarin je zelf ook actief aan de slag gaat. 

Taalcoaching en moderne media (Thomas Jansen)                                                                                                                                                                    Ga als vrijwilliger aan de slag met vijf digitale tools (Kahoot, Net in Nederland, WheelDecide, YouTube & Whatsapp). Taalcoaches worden meegenomen in een quiz in Kahoot, om vervolgens de mogelijkheden van WheelDecide, Net in Nederland en Whatsapp bij taalcoaching te zien.

Methode Klasse! (Marian Janssen – de Goede)
KLASSE! richt zich op de groep Nederlandstalige laaggeletterden. KLASSE! brengt het profiel van deze deelnemers minutieus in beeld en inventariseert de leervraag; daarop worden mensen geactiveerd. De (leer)vraag is het uitgangspunt en past bij de levensfase en bij de achtergronden van de deelnemers. We beschrijven in de methode KLASSE! mensen van vlees en bloed, met een eigen verhaal. We doen dat met profielen. De communicatie gaat van aanbodgericht naar vraaggericht: de deelnemer staat centraal.