Workshop: Oud gedaan, Jong geleerd in de Blue Zone  

Friesland onderzoekt de mogelijkheden om een Blue Zone te worden. Er is een aantal gebieden op de wereld waar mensen in het algemeen gelukkiger zijn, ouder worden, gezonder leven en minder stress ervaren. Wat is de Blue Zone en wat kunnen we doen om ook hier een Blue Zone te laten ontstaan?   

Studenten van X-Honours gaan aan de slag met vertegenwoordigers van de Stichting Oud gedaan, Jong geleerd om hier een workshopserie op te ontwikkelen. De stichting biedt workshops aan op allerlei gebieden en onderwerpen aan ouderen. Deze workshops worden gemaakt, aangeboden en uitgevoerd door jongeren, meestal studenten HBO/WO. In deze middag ontwikkelen we de basis voor een workshopserie over het onderwerp Blue Zone met het doel deze aan te bieden aan de doelgroep, de ouderen.   

Datum en tijd:   Woensdag 25 september, 14.00 – 17.30 uur  

Locatie:              NHL Stenden Hogeschool, X-Lab  

Aanmelden:      Vóór 24 september via https://www.nhlstenden.com/festival-van-het-leren